Alsó tagozat

A bevezető és kezdő szakasz (1-4. évfolyam)

Célunk az alapkészségek elsajátítása, az írás, olvasás, számolás készségének kialakítása. A tanórákon gyermek- és tevékenység központú, a játékos tanulást megvalósító változatos módszertant és eszközöket alkalmazunk. A közös munka során tanulóink a megszokottnál toleránsabban viselkednek társaikkal, fejlődik kommunikációjuk, az állandó tevékenykedtetés révén aktívan vesznek részt a tanórákon. Az egyes osztályok szervezése az alábbi, nem kötelező, választható tevékenységek alapján történik: két osztály irányultságát az egyes művészeti tagozatok (zene és tánc), más osztályokét a nyelvoktatás, a sporttevékenység illetve egyéb az osztálytanító által vezetett tevékenység határozza meg. Ezen osztályok órarendjében összehangoljuk a kötelező és választható órákat. A napköziben a programjaink kialakításában nagyon fontosnak tartjuk a játékos készség és képesség fejlesztését, valamint a gyermekek érzelmi fejlődésének figyelemmel kíséréséhez a szülőkkel való folyamatos és szoros kapcsolattartást.

Kiemelt programjaink az alsó tagozaton:

Hagyományosan a tanév legelső programja a művészeti tábor, ahol a táncot és szolfézst tanuló gyerekek élvezik a nyár utolsó napjait tanítóikkal.

Első évfolyamon mesehéttel próbálják a tanító nénik az iskolába lépés kezdeti nehézségein átsegíteni a kicsiket. Ezen a héten sok mesét hallgatnak, különböző próbákat kell teljesíteniük, jutalmul megihatják a jóság bájitalát, a hét lezárásaképp pedig a szülők gondoskodnak az eszem – iszom kellékeiről.

A tanév során sokféle házi versenyen mérhetik meg tudásukat tanulóink, mind a négy évfolyamon indulhatnak: mesemondó, versmondó, ének, szép- és helyesíró, szövegértő, rejtvényfejtő, rajz és matematika versenyeken, valamint bekapcsolódhatnak egy országos levelező tanulmányi versenybe is.

Az Állatok világnapja alkalmából rajzversenyt hirdetünk tanulóink és a nagycsoportos óvodások számára, az elkészült alkotásokat a folyosókon tekinthetik meg és véleményezhetik a gyerekek.

Az adventi 3 hetes projekt keretében a gyerekek megismerkednek a kapcsolódó népszokásokkal, adományokat gyűjtenek a rászorulóknak, fehér színű dekorációt készítenek a termekbe, folyosókra, ablakokra, dalokat, verseket tanulnak, kézműves termékeket, díszeket készítenek, játékos feladatokat, rejtvényeket oldanak meg, színdarabok szereplői és nézői lehetnek.

A vidámság jegyében tartjuk farsangi bálunkat. Óriási lelkesedéssel készülnek rá gyerekek és felnőttek egyaránt. Mindig nagyon sok ötletes jelmez készül, nehéz a zsűri dolga. A jelmezverseny után játékos vetélkedők, arcfestés, zsákbamacska, tombola, zene, tánc várja a vendégeket.

Nyílt napon tehetnek látogatást különböző tanórákon a nagycsoportos óvodások és szüleik, a kicsik délutáni játszóházban is ismerkedhetnek a leendő tanító nénikkel.

Tavasszal a Föld napjához kapcsolódó témahét keretében felhívjuk a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Magyarország védett növényeivel és állataival ismerkedhetnek meg a gyerekek változatos feladatok segítségével.

Május első hetében minden osztály kis műsorral, virággal és ajándékkal lepi meg az édesanyákat.

A jó idő beköszöntével több osztály erdei iskolában vesz részt, a több napos kirándulás során ismerkednek az adott tájegység természeti szépségeivel, hagyományaival, növény-és állatvilágával. Havi rendszerességgel szervezünk túrákat, kirándulásokat.