Felső tagozat

Az alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam)

Módszertan:
Iskolánkban a hagyományos oktatás mellett megjelent a tanulók tevékenységén alapuló csoportos és pármunka. Igyekszünk olyan oldott légkört teremteni, amelyben mindenki véleményt alkothat, elmondhatja élményeit, vitatkozhat, gyakorolhatja a szóbeliség sokféle műfaját. A digitális táblák lehetővé tették az internet legjobb oldalának bemutatását: a gyors információkeresést (legyen az kép, hang vagy szöveg), a digitális tankönyvek és oktatási programok használatát. Olyan taneszközöket, oktatási programcsomagokat használunk, melyek a szövegértési és logikai képességek hatékony fejlesztést szolgálják.

Szervezeti keretek
A felső tagozaton a fakultációs foglakozások (angol, kórus, dráma) elsősorban a tehetséggondozás területei. A csoportok egy vagy több évfolyam tanulóiból verbuválódnak össze. Matematika és magyar tantárgyakban a hetedik és nyolcadik évfolyamos – átjárható – csoportbontás egyfajta előkészítése a középiskolás éveknek. A csoportok minden tanuló számára biztosítják az optimális leterhelést és a haladási tempót. Így a gyorsabban haladó gyerekek kiegészítő ismeretekre tehetnek szert, a hátránykompenzáló csoportokban lassabb ütemben, többszöri magyarázattal tanítjuk meg a tantervi minimum követelményeket.

Magyar nyelv és irodalom
A tankönyvek szövegei mellett a „tanárok által összeállított kínálatban”megtalálhatóak új, a mai gyerek érdeklődésének megfelelő szövegek is. A gyerekek előzetes ismereteit folyamatosan mozgósítjuk, megalkotjuk a szöveg által felidézett világot, érzelmeket ébresztünk, célunk az esztétikai élvezet, a játék, a kikapcsolódás és a mások sorsán, tettein keresztüli önmegismerés, önmegértés. Legfőbb vágyunk, hogy egyre több gyerek jusson ilyen élményhez (ebben számítunk a szülő és tanuló partnerségére is).

Matematika
A matematika oktatásunk legfőbb célja, hogy hatodik évfolyam végére tanulóink megfelelő jártasságot szerezzenek az alapműveletek végzésében. Logikai gondolkodásuk, probléma megoldó képességük folyamatosan fejlődjön. Hetedik, nyolcadik évfolyamon alkalmassá váljanak a formális gondolkodási módszerek alkalmazására és ezzel felkészüljenek a középiskolai továbbtanulásra.
Tanórákon egyénre szabott feladatokkal, csoport- pármunkával, kompetencia alapú feladatokkal, a digitális oktatás nyújtotta lehetőségeket kihasználva végezzük az oktató-nevelő munkát. A tehetséges, matematika iránt érdeklődő tanulóknak matematika szakköröket és egy illetve többfordulós háziversenyeket szervezünk és felkészítjük őket a matematikai, logikai és egyéb versenyekre, vetélkedőkre.

Nyelvoktatás
Az angolt az alsó tagozaton évfolyamonként egy osztályban már elsőtől, egyébként pedig harmadik osztálytól kezdik tanulni a gyerekek. Tudásszint szerinti csoportbontást ötödik osztálytól kezdődően alkalmazunk, ezzel segítve a differenciált foglalkoztatás lehetőségét és a tehetséggondozást is. A nyelvi csoportok osztályon belül átjárhatók, tehát minden diáknak lehetősége van számára megfelelőbb csoportba kerülni, ha fejlődése ezt indokolja. A tanítási órákon változatos módszerekkel, digitális anyagokkal színesítjük az órákat.
Angol nyelvi osztály programja: Az első három tanévben alapozás folyik, negyedikben képesség szerinti csoportbontás, ötödik osztálytól emeltszintű nyelvoktatás lesz az ehhez szükséges magasabb óraszámmal. Az emeltszintű oktatásba szintfelmérő alapján lehet bekerülni.
Angol fakultáció: Ötödik osztálytól minden diák – kivéve az emeltszintű oktatásban részesülőket – aki jelentkezik és a szintfelmérőn megfelelő teljesítményt nyújt részt vehet a fakultációs foglalkozáson. Ezeknek a tanulóknak heti újabb 1-2 óra (évfolyamtól függően) áll rendelkezésre az angol nyelv alaposabb megismeréséhez. Akik ezzel a lehetőséggel élnek, és tudásuk legjavát adva kellően elkötelezik magukat a tanulás mellett, reális esélyük van nyolcadik év végén sikeres alapfokú angol nyelvvizsgára.

Az iskolai sportról

Iskolánkban a mindennapos testnevelésen kívül szakkörökön és tanfolyamokon biztosítjuk diákjaink részére a rendszeres testmozgás lehetőségét. Asztalitenisz, tenisz, kézilabda, floorball, labdarúgás szakköreink és alsó tagozatos tömegsport foglalkozásunk – ahol testnevelési játékokat tanulnak a gyerekek – mindenki számára nyitottak. E foglalkozásokon célunk kettős. Egyrészt a sport megszerettetése, iránta való igény felkeltésével az egészséges életmódra nevelés, másrészt a tehetséges tanulók felkészítése a versenyekre. A negyedik és az ötödik évfolyamon a testnevelés órákon ingyenes úszásoktatáson vehetnek részt a tanulók, de úszás tanfolyamot is szervezünk.
Labdarúgás, asztalitenisz és röplabda sportágakban szervezett házibajnokságaink népszerűek tanulóink körében. Atlétika, teremlabdarúgás, kispályás labdarúgás, kézilabda sportágakban veszünk részt a Diák Olimpiákon. Az iskolák Diák Olimpiai pontversenyében vonzáskörzetünkben évek óta az első három között végzünk. Megyei versenyekről már több érmes helyezést hoztak haza diákjaink, de országos döntős tanulónk is volt már. Teniszezőink regionális és országos versenyeken szerepelnek sikerrel.