Első “D” osztály

Mészáros Mária és Vereczki-Rákóczy Krisztina tanító – 1.d osztály: Művészeti irányultság

Mészáros Mária – 1. d osztály

Több, mint 30 éve tanítok itt az első munkahelyemen, ahol egykor magam is diák voltam. Életemben mindig fontos szerepet töltött be a zene szeretete és nagy örömömre szolgált, mikor 1997-ben, az akkori osztályomban, elindult a művészeti képzés is (ének-zene, szolfézs, tánc). Hiszem, hogy minden gyermek egyedi értékeket rejt és mindenkiben ott szunnyad a tehetség valamilyen területen.

Célom a minél hatékonyabb tehetséggondozás, a lemaradó gyerekek támogatása, segítése, elfogadó, empatikus osztályközösség kialakítása. Az oktatás mellett nagyon fontos számomra a nevelés is, amit a jó szülői háttér biztosításával lehet az iskolában is elérni.

Munkám során mindig szem előtt tartom a gyermekek testi-lelki egészségének megőrzését, személyiségük komplex fejlesztését.

Az egész napos iskola jól alkalmazkodik a társadalmi változásokhoz. A tanórai és más foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva szervezzük meg. A gyerekek jó hangulatban töltik napjaikat, igyekszem minél több élményhez juttatni őket.

Munkámban kiemelt szempont a gyermekek szeretete, tisztelete. A pozitív megerősítésnek, a nap, mint nap elhangzó dicsérő szavaknak motiváló erejük van.

Az oktatás és nevelés mellett számomra fő szempont, hogy diákjaim szívesen jöjjenek iskolába, szeretetteljes és biztonságos környezetben jól érezzék magukat.

Vereczki-Rákóczy Krisztina tanító – 1.d osztály

Tanító és örök diák vagyok, valamint két teljesen különböző személyiségű gyermek édesanyja. „Minden gyermek egy megismételhetetlen csoda” (Montessori Mária) Számomra a legfontosabb a gyerekek megismerése külön-külön és osztályban együttesen is. Nagyon szép folyamatnak élem meg, amikor megismerem a gyerekeket, szüleiket, valamint ők is engem, és közös együttműködésben segítjük a gyermeket fejlődésében. Ez a kooperáció nagyban hozzájárul a gyermek testi-lelki-szellemi kiegyensúlyozottságához.

A másik fontos szerep az életemben az egészségmegőrzés. A gyermek jóga egy tökéletes harmonizáló, fejlesztő lehetőség a gyerekek számára, hogy játékosan találhassanak rá idővel önmagukra. Kineziológusként a lelki egészség megőrzésére irányuló játékos, tevékenykedtető, szerepjátékokra épülő gyakorlatokkal segítem a gyerekek kiegyensúlyozottságát. Jelenleg fejlesztőpedagógus képzésben veszek részt. Minden gyerek egyéni képességekkel rendelkezik, ezért az egyéni fejlesztés nagy lendületet adhat bármilyen elakadás feloldásában. Ezek az évek meghatározóak minden gyerek számára, ezért kiemelten fontos, hogy a gyerekek érezzék a segítő légkört. Ez a tanítói hitvallásom.

Szeretettel várjuk új tanítványainkat a művészeti osztályba!

Vissza