Sikeres projektek

Tanulmányi kirándulás: Határtalanul a só útján 2022. júniusában

A Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7.c osztálya 2022. május 30. és június 2. között a Talabor Utazási Iroda szervezésében Erdélybe látogathatott, a „só útját” végig járva. Utazásunk célja volt, hogy diákjaink megismerjék a határon túli magyarság életét. A kirándulással lehetőséget kívántunk teremteni arra, hogy diákjaink nemzettudata, a nemzeti
összetartozás érzése kialakuljon, illetve elmélyüljön.

A részletes, képes beszámoló

 

Tanulmányi kirándulások Erdélyben 2021. szeptember

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”- mondta Tamási Áron.
A Határtalanul pályázat keretében tanulóink esélyt kaptak arra, hogy Erdélyt és közelebbről a Székelyföldet kicsit jobban megismerhessék. A 2021/22-es tanév elején a 7.a és 7.c és a 7.d osztály felejthetetlen napokat töltött el ebben a csodálatos természeti környezetben. Sétálhattak  magyar múlt emlékei között, gyűjthettek örök életre való ismereteket és emlékeket. A képes beszámolók a linkre kattintva olvashatók el:

Határtalanul erdélyi beszámoló 2021: 7.c 7.d

Határtalanul erdélyi beszámoló 2021: 7.a

Megvalósult Magyarország Kormánya támogatásával

„Rákóczi a magyarok csillaga”

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, „A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása” című, NTP-MŰV-20 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott „Rákóczi a magyarok csillaga” című pályázat 900 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Beszámoló a pályázatról – 2020/21.

Pályázatunk célja, hogy a Rákócziak korát felidéző zene, ének és táncművészeti ágak együttműködésére alapozott, színpadi előadást hozzunk létre, melynek során a szereplőket is bevonjuk az alkotómunkába. A tehetséggondozó műhelymunkához kapcsolódó kiegészítő tevékenységekkel (szabadidős foglalkozások, művészeti tábor) szeretnénk élményszerűvé tenni a közös munkát. Nemzeti értékeink megismertetését a történelmi, művészettörténeti vonatkozások bemutatásával kívánjuk elérni.


2019. „Erdélyi legendák és mondák nyomában” A program során diákjaink megismerhették a határon túli magyarság életét, a közös történelmünk erdélyi vonatkozásait. Találkozhattak a székelyszentléleki általános iskola diákjaival, ezzel is erősítve a tanulókban a nemzeti összetartozás érzését.

A négynapos kirándulásról szóló beszámoló itt olvasható: Klikk

 

 

2018. „A Szepesség természeti csodái”

Tanulmányi kirándulás hetedikesek számárahatartalanul

A természeti szépségek mellett Rákóczi, Thököly, Andrássy családok valamint Szapolyai János történelmi szerepével és a korabeli építészeti örökségekkel ismerkedtünk.

Határtalanul 2018 szakmai beszámoló

Határtalanul 2018 Maglodi Vermesy képes beszámoló


2017. „Mátyás és Beatrix”. Pályázati azonosító: NTP-MOI-16-0081

A Nemzeti Tehetség Program támogatásával látványos zenés táncjátékot mutattak be a művészeti iskola tanulói. A több hónapig tartó kiválasztási folyamat és a kapcsolódó műhelyfoglalkozások után művészeti táborban vehetett részt a legügyesebb 30 tanuló. A felkészülés időszak alatt tanulóink megismerkedhettek a színpadi munka nehézségeivel, de szépségeivel is. Az összpróbákra már a maglódi művelődési ház színháztermében került sor. Egyéni énekes, hangszeres, táncos próbák váltakoztak a közös próbákkal, a színpadkép kialakításával, a hangbeállításokkal. A minél hitelesebb előadás érdekében a tanulók ellátogattak a Visegrádi várba, ahol megismerkedtek a “Mátyás és Beatrix” előadás eredeti környezetével, a korhű ruházattal és berendezési tárgyakkal. A projektet két sikeres bemutatóval zártuk.

Hisszük, hogy amit csinálunk, igazi élménnyé varázsolja a művészetek tanulását.

A projektről készült szakmai beszámoló itt olvasható.

2017. Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Az Oktatási Hivatal által kiírt „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” felhívásra benyújtott pályázatunk alapján a bíráló bizottság javaslatára iskolánkat az OH érdemesnek ítélte az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím viselésére.
Ennek kapcsán

  1. bemutatjuk szakmai innovációinkat;
  2. igény esetén átadjuk jó gyakorlatainkat
  3. helyet és lehetőséget biztosítunk műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára
  4. bázisintézményi tevékenységünkkel elősegítjük a pedagógiai szakmai közélet fejlődését.

Jó gyakorlatok:

 Játékos matematika oktatás az alsó tagozaton. A matematikai kompetenciák fejlesztése. A kapcsolódó módszerek és eszközrendszer bemutatása.

A program célja a gyermek- és tevékenységközpontú, játékos tanítás, tanulás megvalósítása változatos módszerekkel, új eszközök alkalmazásával (pl. Radosza gyűrű). A közös munka során a megszokottnál toleránsabban viselkednek társaikkal, fejlődik kommunikációjuk, az állandó tevékenykedtetés révén aktívan vesznek részt a tanórákon.

Felkészítés a sikeres pályaválasztásra a 7-8. évfolyamon az osztályfőnöki órák keretében. Szociális, életviteli, környezeti kompetenciák fejlesztése – módszertani gyűjtemény.

A program célja a tanulók felkészítése a tudatos pálya-, illetve iskolaválasztásra. Ennek keretében hangsúlyt helyezünk a tanulói önismeret, társismeret és pozitív énkép kialakítására. Szeretnénk elérni, hogy tudjanak reális terveket készíteni saját céljaik megvalósításához. A tanulók gyakorolják a reális célok kitűzését, amely elvezeti őket a sikeres pályaválasztáshoz.

Kapcsolattartó: Kállai Katalin (email: maglodis@gmail.com; tel.: 29325102)

2016. „Tehetség mozaik” Pályázati azonosító: NTP-MOI-15-0084

Szakmai beszámoló

A projekt célja a művészeti iskola festészeti tanszakának kiemelkedően tehetséges tanulóival egy számukra új képzőművészeti ág, a mozaiktechnika megismertetése volt. Róth Miksa születésének 150. évfordulója alkalmából megismerkedtek a magyar mozaikművészet legnagyobb alakjának művészetével illetve egy tanulmányút során Hundertwasser alkotásaival is találkozhattak. A projekt során elkészült mozaik az iskola aulájának falát díszíti.

„Maglódi Hírhatárban” is megjelent képes beszámoló itt olvasható.

Szakmai beszámoló


2016. Határtalanul

hatartalanulA felvidéki kirándulás során hetedikes tanulóink betekintést nyerhettek a Felvidék magyarlakta településeinek életébe, kultúrájába. A kirándulás központi témája az irodalom volt: azokat a helyszíneket kerestük fel, amelyek a felvidéki magyar írókhoz, költőkhöz köthetők. (Mikszáth Kálmán, Madách Imre, Petőfi Sándor, Balassi Bálint, Kazinczy Ferenc, Márai Sándor.) A projekt zárásaként a nemzeti összetartozás napján témanapot szerveztünk.

Képes beszámoló itt!


2015. Partnerség és hálózatosodás – KLIK támogatásával

maszatplakat_logo

Közös kirándulások szervezése a Maglódi Szabadidősport- és Természetjáró Egyesülettel, az iskola tanulóinak,
szülőknek és partneriskolák bevonásával.


2015.  “Sportból a legtöbbet”

decathlon

Tornaszoba kialakítása a mindennapos testnevelés feladatainak ellátásához.  Az elnyert támogatás: 5 millió Ft. volt, melynek segítségével a tornaszobán kívül, öltözőket és szertárt alakítottunk ki a felsős telephelyen. A tornaszobában elsősorban a fizikai állóképesség fejlesztését szolgáló gyakorlatokat szervezünk.


2014. „Mentoráló intézmény”

mentoralo_int_klik_logoA KLIK támogatásával a „Köznevelés az iskolában” kiemelt projekt keretében az alábbi szakmai fejlesztéseket valósítjuk meg:
– Játékos matematika oktatás az alsó tagozaton. A matematikai kompetenciák fejlesztése. A kapcsolódó módszerek és eszközrendszer bemutatása.
A program célja a gyermek- és tevékenységközpontú, játékos tanítás – tanulás megvalósítása változatos módszerekkel, új eszközök alkalmazásával. A közös munka során a megszokottnál toleránsabban viselkednek társaikkal, fejlődik kommunikációjuk, az állandó tevékenykedtetés révén aktívan vesznek részt a tanórákon.

– Felkészítés a sikeres pályaválasztásra a 7-8. évfolyam osztályfőnöki órák keretében. Szociális életviteli környezeti kompetenciák fejlesztése – módszertani gyűjtemény.
A program célja a tanulók felkészítése a tudatos pálya-, illetve iskolaválasztásra. Ennek keretében hangsúlyt helyezünk a tanulói önismeret, társismeret és pozitív énkép kialakítására. Szeretnénk elérni, hogy tudjanak reális terveket készíteni saját céljaik megvalósításához. A tanulók gyakorolják a reális célok kitűzését, amely elvezeti őket a sikeres pályaválasztáshoz.


2014. Integrációs program (IPR) a KLIK támogatásával

ipr_logo1

1. A  prevenciós programunkat az Emberbarát Alapítvánnyal együttműködve valósítottuk meg.
2. Kiemelten kezeltük a 7-8. évfolyamon a HHH tanulók pályaválasztásának segítését.
3. A helyi civil szervezetekkel való együttműködés keretében tanulóink ingyenesen vehettek részt a civilek által szervezett mazsorett és rögbi foglalkozásokon, illetve túrákon.
4. A HHH tanulóink tanulásmódszertani foglalkozásokon vehetnek részt. A „Tanulni jó” program 2 csoportban (egy alsós és egy felsős) működik.
5. Júliusban öt napos ingyenes táborozás keretében a HHH-s tanulóink színes programokon vehettek részt. A tábort a ceglédi termálfürdő melletti erdei iskolában szerveztük, a programokat is a környéken szerveztük.
6. Nevelőtestületünk 15 tagja vett részt továbbképzésen és egy szakiskolai integrációs programmal ismerkedett meg. A tantestület integráció iránti érzékenyítését egy öt órás tréning keretében igyekeztünk megvalósítani.


2012. „A maglódi iskola, mint a kompetencia alapú oktatás referencia intézménye.”

referencia_iskola_smallProjektünket 2011. október 28-án, kezdtük el megvalósítani, a zárásra 2012. júniusában került sor. Mint térségi iskola fejlesztõ központ (HEFOP 3.1.2) már rendelkeztünk tapasztalatokkal a kompetencia alapú oktatás elterjesztésében.
A projekt keretében szervezetfejlesztést valósítottunk meg:
– elkészítettük a referencia csoport mûködési szabályozását
– azonosítottuk az intézményi mûködésünk jó gyakorlatait
– intézményi portfóliót állítottunk össze
– kidolgoztuk a mentor pedagógusok feladatait
Elvégeztük a referencia intézményi mûködés szabályozását
– éves munkatervet állítottunk össze a referencia intézményi feladatok ellátására (disszeminációs terv)
– szabályoztuk a partnerek fogadásának rendjét (forgatókönyv)
– szabályoztuk a jó gyakorlataink adaptációs folyamatát
Minõségbiztosítás érdekében
– kidolgoztuk az adaptáció megvalósításának ellenõrzési és értékelési rendszerét
– partneri elégedettségi kérdõívet állítottunk össze
A projekt fizikai zárása után már a gyakorlatban is igyekeztünk referencia intézményként mûködni. A jó gyakorlaaink bemutatására, partnereink színvonalas fogadására több alkalommal is sor került:
– külsõs pedagógusokat, szakembereket fogadtunk a szakmai napunkon és projektnyitó rendezvényünkön
– térségi rendezvényeket tartottunk a környezõ települések iskoláinak részvételével (népdaléneklési verseny,
játékos napközis vetélkedõ, vöröskeresztes verseny)
– mentor pedagógusaink belsõ szakmai képzéseket tartottak, a képzések dokumentációját kidolgozták.