Tájékoztatás a beiratkozáshoz

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára  április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a „BÁI” felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Technikai segítség az online beiratkozáshoz: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett

Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

A személyes megjelenés esetén (Maglód Fő utca 1.) előzetes időpontegyeztetés szükséges a (29) 325102 telefonszámon. A telefonos időpontegyeztetésre április 12-14 között, munkaidőben 8-15 óra között van lehetőség. A személyes megjelenésre április 15-én és 16-án 8-16 óráig van lehetőség az előzetesen egyeztetett időpontban.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a személyes beiratkozásnál azonnali adatrögzítés történik, ezért hosszabb várakozási idővel kell számolni. Ezért kérjük Önöket, hogy az előzetesen egyeztetett időpontban pontosan jelenjenek meg! A várakozás során a maszkhasználat és a távolságtartás szabályait tartsák be. Az intézmény épületébe lépve a testhőmérséklet ellenőrzése, továbbá a kézfertőtlenítés, a maszkhasználat és a távolságtartás mindenki számára kötelező.

A korábbi tapasztalatok alapján az online beiratkozás egyszerű és biztonságos mindenki számára. Ennek alapján arra kérjük a szülőket/törvényes képviselőket, hogy az online beiratkozást részesítsék előnyben. Az online beiratkozás a KRÉTA-rendszer e-Ügyintézési felületén történik, melynek elérhetősége a fenti közvetlen linken kívül az iskolai honlapon (https://www.maglodis.hu/e-ugyintezes) keresztül is biztosított. Honlapunkon a beiratkozáshoz szükséges további információkat, segédleteket is megtalálják.

A felületen kért adatok mellett az online beiratkozás során szükséges a gyermek lakcímkártyájának feltöltése, legalább három választott osztály megadása a megjegyzések rovatban. Nyilatkozni kell a napköziről és a választott hit és erkölcstan oktatásról. A lakcímkártyán kívül a többi iratot 2021. szeptember 1-ig utólagosan be lehet mutatni.

A beiratkozás visszavonására vagy az elektronikusan megadott adatok módosítására emailen (maglodis@gmail.com) keresztül van lehetőség a hibás és az új adatok egyidejű megadásával.

A beiratkozással kapcsolatos kérdéseivel keresse iskolánk intézményvezető-helyettesét, Skumátné Horváth Juditot vagy Szűcs Tímea iskolatitkárt az előzőekben megadott telefonszámon vagy email címen.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika oktatást választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan tanításának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet gyermeke óvodájától – az óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Monori Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a jozsef.villand@kk.gov.hu e-mail címen, illetve a 29/795-218-as telefonszámon a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjére vonatkozó kérdések esetén.

Hosszú Tibor intézményvezető